W związku z prowadzeniem działań dotyczących nauczania zdalnego proszę o przesyłanie materiałów edukacyjnych zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. Każdą lekcję proszę przygotowywać w osobnym pliku (PDF, DOC, RTF) oraz zatytułować: przedmiot klasa oraz data (np. Matematyka 5 15.04.2020). Bardzo ułatwi to pracę administratora.

 Przygotowane materiały dla uczniów należy przesyłać na adres mchspruszelczyce@gmail.com